Jazyk / Language

Výbor ČVS

Karel Mašek
předseda
Matematicko-fyzikální fakulta UK
V Holešovičkách 2
2180 00 Praha 8
221912753 karel.masektroja.mff.cuni.cz
Pavel Hedbávný
místopředseda
Vakuum Praha
V Holešovičkách 2
180 00 Praha 8
221912636
221912634
220104534 (přímá)
hedbavnyvakuum.cz
Stanislav Novák
místopředseda
Přírodovědecká fakulta UJEP
České mládeže 8
400 96 Ústí n. Labem
475283564 stanislav.novakujep.cz
Tomáš Gronych
hospodář
Matematicko-fyzikální fakulta UK
V Holešovičkách 2
180 00 Praha 8
951552227 tomas.gronychmff.cuni.cz
Daniel Mazur
grantový koordinátor
Matematicko-fyzikální fakulta UK
V Holešovičkách 2
180 00 Praha 8
221912749
602439639
daniel.mazuremail.cz
Petr Bábor Fakulta strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno
604758891 baborfme.vutbr.cz
Jiří Čapek Západočeská univerzita
Univerzitní 8
30614 Plzeň
377632223 jcapekkfy.zcu.cz
Pavel Drašar SciTech s.r.o.
Nad Šárkou 75
160 00 Praha 6
602383114 drasartelecom.cz
Jiří Drbohlav Pfeiffer-Vacuum Austria - office Prague
Novodvorská 1010/14B
142 01 Praha 4
257923888
fax: 257923014
jiri.drbohlavpfeiffer-vacuum.cz
Antonín Fejfar Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Cukrovarnická 10
162 00 Praha 6
220318501
fax: 233343184
fejfarfzu.cz
antonin.fejfargmail.com
Iva Jungwirthová Edwards, s.r.o.
Spielberk Office Centre
Holandská 10
639 00 Brno
731505009 iva.jungwirthovaedwardsvacuum.com
Jaroslav Král Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT
V Holešovičkách 2
180 00 Praha 8
221912216 jaroslav.kralfjfi.cvut.cz
František Krčma Fakulta chemická VUT
Purkyňova 118
612 00 Brno
541149407 krcmafch.vutbr.cz
Jiří Kubáň Vakuum servis s.r.o.
Hasičská 2643
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
571115650
fax: 571843166
kubanvakuum-servis.cz
Anna Macková Ústav jaderné fyziky AV ČR
25068 Řež
266172102 mackovaujf.cas.cz
Martin Papula Activair s.r.o.
Sadová 189/44
74601 Opava
776793732 martin.papulaactivair.cz
Jaroslav Pavlík Přírodovědecká fakulta UJEP
České mládeže 8
400 96 Ústí n. Labem
475283223
fax: 475283563
pavlikjsci.ujep.cz
Radan Salomonovič Pfeiffer-Vacuum Austria - office Prague
Novodvorská 1010/14B
142 01 Praha 4
257923888
fax: 257923014
radan.salomonovicpfeiffer-vacuum.cz
Vítězslav Straňák Přírodovědecká fakulta JČU
Ústav fyziky a biofyziky

Branišovská 1760
370 05 České Budějovice
387776269 stranv00centrum.cz
stranakprf.jcu.cz

Martin Vičar Český metrologický institut
Okružní 31
638 00 Brno
545555299 mvicarcmi.cz

 

Kontrolní komise

Josef Voltr
předseda KK
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT
V Holešovičkách 2
180 00 Praha 8
221912214
221912742
josef.voltrfjfi.cvut.cz
Ivan Ošťádal Matematicko-fyzikální fakulta UK
V Holešovičkách 2
180 00 Praha 8
951552336
951552342
ivan.ostadalmff.cuni.cz
Petr Jiříček Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Cukrovarnická 10/112
162 00 Praha 6
220318438
fax: 233343184
jiricekfzu.cz