Jazyk / Language

Nízkotlaké plazmové technologie a procesy II

30. května - 2. června 2016, hotel Kraví Hora, Bořetice

obrázek hotelu


Letní škola vakuové techniky 2016 je organizována za podpory mezinárodní organizace IUVSTA (International Union for Vacuum Science, Technique and Applications), které je Česká vakuová společnost členem.

Logo IUVSTA

 

TÉMATA PŘEDNÁŠEK:

  • Fyzika a chemie nízkotlakého plazmatu
  • Optická emisní spektroskopie ve fyzice plazmatu
  • Diagnostika plazmatu Langmuirovou sondou
  • Kvadrupolová hmotnostní spektrometrie reaktivního plazmatu
  • Principy a aplikace reaktivní magnetronové depozice
  • Elementární fyzikálně chemické procesy studované v molekulárních svazcích
  • Modifikace materiálů pro optiku, elektroniku a spintroniku iontovými svazkem – iontová implantace pomocí urychlovačů nebo laserem indukovaného plazmatu
  • Hmotnostní spektrometrie stopových koncentrací těkavých látek ve vzduchu a dechu měřených pomocí nízkotlakých výbojů

Firmy, které podpořily Letní školu:

Logo Activair Logo ChromSpec Logo Edwards Services Logo HVM Plasma Logo ChromSpec Logo Pfeiffer Logo Specion Logo Tescan Logo Vakuum servis