Jazyk / Language

Česká vakuová společnost každý rok pořádá čtyřdenní letní školu na aktuální téma související s vakuovou technikou a jejími aplikacemi. Přednášejícími jsou vždy přední odborníci na uvedenou problematiku dostupní v České republice. Přednášky jsou prezentovány v českém jazyce a jsou vhodné pro studenty vyšších ročníků vysokých škol, absolventy a zejména pracovníky různých firem, kteří se s uvedenou problematikou setkávají. K letní škole je vždy vydán sborník, obvykle ve formě speciálního čísla Zpravodaje ČVS. Některé prezentace lze také nalézt na stránkách příslušné letní školy.