Jazyk / Language

Karel Mašek
chairman
Matematicko-fyzikální fakulta UK
V Holešovičkách 2
180 00 Praha 8
+420 22191 2753 masek @ mbox.troja.mff.cuni.cz
Pavel Hedbávný
vice-chairman
Vakuum Praha
V Holešovičkách 2
180 00 Praha 8
+420 22191 2636 hedbavny @ vakuum.cz
Stanislav Novák
vice-chairman
Přírodovědecká fakulta UJEP
České mládeže 8
400 96 Ústí n. Labem
+420 475 283 564 stanislav.novak @ ujep.cz
Tomáš Gronych
treasurer
Matematicko-fyzikální fakulta UK
V Holešovičkách 2
180 00 Praha 8
+420 22191 2227 tomas.gronych @ mff.cuni.cz
Daniel Mazur
grants
Matematicko-fyzikální fakulta UK
V Holešovičkách 2
180 00 Praha 8
+420 22191 2749
+420 602 439 639
daniel.mazur @ mff.cuni.cz
Petr Bábor Fakulta strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno
+420 541 142 783 babor @ fme.vutbr.cz
Pavel Drašar SciTech s.r.o.
Nad Šárkou 75
160 00 Praha 6
tal/fax +420 224 311 850 drasar @ telecom.cz
Jiří Drbohlav Pfeiffer-Vacuum Austria, pobočka Praha
Novodvorská 1010/14 B
142 01 Praha 4
+420 257 923 888
fax: +420 257 923 014
jiri.drbohlav @ pfeiffer-vacuum.cz
Iva Jungwirthová Edwards, s.r.o.
Jana Sigmunda 300
783 49 Lutín
tel. +420 233 931 184
fax +420 233 931 190
iva.jungwirthova @ edwardsvacuum.com
Jaroslav Král Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT
V Holešovičkách 2
180 00 Praha 8
+420 22191 2214 jaroslav.kral @ fjfi.cvut.cz
František Krčma Fakulta chemická VUT
Purkyňova 118
612 00 Brno
+420 541 149 407 krcma @ fch.vutbr.cz
Jiří Kubáň Vakuum servis s.r.o.
Hasičská 2643
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
+420 602 233 864 kuban @ vakuum-servis.cz
Vladimír Matolín Matematicko-fyzikální fakulta UK
V Holešovičkách 2
180 00 Praha 8
+420 22191 2323 matolin @ mbox.troja.mff.cuni.cz
Martin Papula Activair s.r.o.
Sadová 189/44
74601 Opava
+420 595 171 552 martin.papula @ activair.cz
Jaroslav Pavlík Přírodovědecká fakulta UJEP
České mládeže 8
400 96 Ústí n. Labem
+420 47528 3321 pavlikj @ sci.ujep.cz
Karel Rusňák Fakulta aplikovaných věd ZČU
Univerzitní 22
306 14 Plzeň
+420 37763 2203 rusnakk @ kfy.zcu.cz
Radan Salomonovič Pfeiffer-Vacuum Austria, pobočka Praha
Novodvorská 1010/14 B
142 01 Praha 4
+420 257 923 888
fax: +420 257 923 014
radan.salomonovic @ pfeiffer-vacuum.cz
Vítězslav Straňák Ústav fyziky a biofyziky JČU
Branišovská 1760
370 05 České Budějovice
+420 387 776 269
+420 608 181 305
stranak @ prf.jcu.cz
Tomáš Šikola Fakulta strojní VUT
Technická 2
616 69 Brno
+420 541 142 707 sikola @ fme.vutbr.cz
Martin Vičar Český metrologický institut
Okružní 31
638 00 Brno
+420 545 555 299
+420 734 411 406
mvicar @ cmi.czJosef Voltr Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT
V Holešovičkách 2
180 00 Praha 8
+420 22191 2214 josef.voltr @ fjfi.cvut.cz
Ivan Ošťádal Matematicko-fyzikální fakulta UK
V Holešovičkách 2
180 00 Praha 8
+420 22191 2336
+420 22191 2342
ivan.ostadal @ mff.cuni.cz
Petr Jiříček Fyzikální ústav ČSAV
Cukrovarnická 10/112
162 00 Praha 6
+420 220 318 438 jiricek @ fzu.cz